آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی
دی وی دی استاد مجید وجدانی
علوم تجربی دبستان

علوم تجربی دبستان

فیلتر عنوان 

نمایش # 
 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 آموزش علوم پنجم دبستان قسمت دوم 4348
2 آموزش علوم پنجم دبستان قسمت اول 3890
3 پیک عیدانه اول ابتدایی 3140
4 نرم افزار کنکور علوم تجربی سوم ابتدایی 2464
5 نرم افزار پیک علمی سوم دبستان 3298
6 تکالیف امتدادی اول دبستان در تابستان 89 1754
7 تکلیف امتدادی چهارم دبستان در تابستان 89 1784
8 پیک آدینه چهارم دبستان نسخه بهمن ماه 3378
9 پیک آدینه چهارم دبستان 9173
10 پیک نوروزی چهارم ابتدایی در سال 90 5376
11 پیک علمی آدینه سوم دبستان 1881
12 پیک نوروزی سوم دبستان در سال 91 3499
13 تکالیف امتدادی سوم دبستان در سال 89 1269
14 پیک آدینه سوم ابتدایی 15873
15 پیک علمی سوم دبستان مخصوص مدارس ایران در کشور تونس 1295
16 سوالات امتحانی علوم اول ابتدایی 33246
17 پیک علمی اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90 1886
18 نمونه ای دیگر از جدول سوالات درسی اول ابتدایی کشور تونس که بسیبار زیبا طراحی شده است . 1589
19 نمونه جدول سوالات اول ابتدایی کشور تونس که بسیبار زیبا طراحی شده است . 2326
20 فلش بسیار زیبای پیک نوروزی سوم دبستان مخصوص دبستانی ها و مدارس هوشمند 3465
21 تمام کتابهای درسی اول دبستان در یک محیط تعاملی زیبا مخصوص اجرا در کلاسهای هوشمند 1633
22 سوالات امتحانی علوم چهارم دبستان در دی ماه 86 2221
23 سوالات امتحانی علوم چهارم ابتدایی 2501
24 سوالات امتحانی علوم چهارم ابتدایی فصل های 7 و 8 5218
25 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (مخصوص کلاسهای پنجم ابتدایی ) 9274
26 آزمون علمی دروس چهارم دبستان در سال تحصیلی 90 2572
27 آزمون مصور املا اول ابتدایی در سال 90 2307
28 تکلیف امتدادی علوم تجربی اول دبستان (مبحث گیاهان) در سال تحصیلی 90 2616
29 آزمون فارسی سال اول دبستان (آزمون مداد کاغذی) در سال 90 3150
30 مجموعه سوالات آزمون الکترونیکی علوم پنجم ابتدایی 3660

صفحه 1 از 2