آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی
دی وی دی استاد مجید وجدانی
علوم تجربی دبستان

علوم تجربی دبستان

فیلتر عنوان 

نمایش # 
 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 آموزش علوم پنجم دبستان قسمت دوم 4465
2 آموزش علوم پنجم دبستان قسمت اول 4045
3 پیک عیدانه اول ابتدایی 3191
4 نرم افزار کنکور علوم تجربی سوم ابتدایی 2483
5 نرم افزار پیک علمی سوم دبستان 3321
6 تکالیف امتدادی اول دبستان در تابستان 89 1772
7 تکلیف امتدادی چهارم دبستان در تابستان 89 1797
8 پیک آدینه چهارم دبستان نسخه بهمن ماه 3474
9 پیک آدینه چهارم دبستان 9319
10 پیک نوروزی چهارم ابتدایی در سال 90 5461
11 پیک علمی آدینه سوم دبستان 1892
12 پیک نوروزی سوم دبستان در سال 91 3585
13 تکالیف امتدادی سوم دبستان در سال 89 1310
14 پیک آدینه سوم ابتدایی 16100
15 پیک علمی سوم دبستان مخصوص مدارس ایران در کشور تونس 1302
16 سوالات امتحانی علوم اول ابتدایی 33605
17 پیک علمی اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90 1902
18 نمونه ای دیگر از جدول سوالات درسی اول ابتدایی کشور تونس که بسیبار زیبا طراحی شده است . 1598
19 نمونه جدول سوالات اول ابتدایی کشور تونس که بسیبار زیبا طراحی شده است . 2414
20 فلش بسیار زیبای پیک نوروزی سوم دبستان مخصوص دبستانی ها و مدارس هوشمند 3537
21 تمام کتابهای درسی اول دبستان در یک محیط تعاملی زیبا مخصوص اجرا در کلاسهای هوشمند 1638
22 سوالات امتحانی علوم چهارم دبستان در دی ماه 86 2269
23 سوالات امتحانی علوم چهارم ابتدایی 2521
24 سوالات امتحانی علوم چهارم ابتدایی فصل های 7 و 8 5397
25 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (مخصوص کلاسهای پنجم ابتدایی ) 9699
26 آزمون علمی دروس چهارم دبستان در سال تحصیلی 90 2607
27 آزمون مصور املا اول ابتدایی در سال 90 2362
28 تکلیف امتدادی علوم تجربی اول دبستان (مبحث گیاهان) در سال تحصیلی 90 2680
29 آزمون فارسی سال اول دبستان (آزمون مداد کاغذی) در سال 90 3177
30 مجموعه سوالات آزمون الکترونیکی علوم پنجم ابتدایی 3675

صفحه 1 از 2