ریاضی دبستان

فیلتر عنوان 

نمایش # 
 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 تکنیک آموزش ضرب به کمک انگشتان دست 15510
2 مجموعه کاملی از پیک های آدینه دوم ابتدایی 14710
3 سوالات امتحان ریاضی سوم ابتدایی 8856
4 پیک آدینه ریاضی دوم ابتدایی در اسفند 90 2637
5 آموزش ضرب به روش غیاث الدین جمشید کاشانی 8581
6 پیک ریاضی دوم ابتدایی ( مجموعه سوالات امتحانی ریاضی ) 3156
7 پیک علمی دوم ابتدایی ( مجموعه سوالات کلیه دروس دوم ابتدایی) 6278
8 آموزش جدول ضرب به روش بوجاری 11177
9 آموزش و تمرین ساعت 2623
10 تکالیف امتدادی اول دبستان ( ویژه تابستان 89 ) 1094
11 مجموعه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی 3179
12 پیک علمی آموزشی سوم ابتدایی ( مخصوص مدارس ایران در کشور تونس) 2080
13 پیک علمی سوم دبستان ( مدارس ایران در کشور تونس ) 1572
14 سوالات امتحانی ریاضی چهارگزینه ای سوم ابتدایی 4947
15 تکالیف امتدادی دوم ابتدایی ویژه تابستان 89 1363
16 پیک نوروزی اول ابتدایی در سال 90 1361
17 روشی جدید برای آموزش ضرب به دبستانی ها 4204
18 نرم افزار تکلیف امتدادی اول ابتدایی برای تابستان 90 1436
19 پیک نوروزی چهارم دبستان به همراه تکلیف امتدادی تابستانه 2872
20 کارگاه آموزشی کسرها ( جمع و تفریق و مخرج مشترک گیری ) 6371
21 مجموعه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی مدارس جمهوری اسلامی در دبی 1155
22 الگو ها و جداول سو دو کو اول ابتدایی 1210
23 نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی مجتمع توحید دبی 1285
24 تکلیف ریاضی اول ابتدایی در آذر ماه 90 1454
25 نمونه ای دیگر از سوالات امتحانی ریاضی مستمر اول دبستان 1241
26 نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول دبستان در سال 88 946
27 پیک علمی دوم ابتدایی ( شامل سوالات کلیه دروس ) 1746
28 سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان در سال 87 1747
29 نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ابتدایی 25371
30 نمونه سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان 112362

صفحه 1 از 4