ریاضی دبستان

فیلتر عنوان 

نمایش # 
 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 تکنیک آموزش ضرب به کمک انگشتان دست 15759
2 مجموعه کاملی از پیک های آدینه دوم ابتدایی 15186
3 سوالات امتحان ریاضی سوم ابتدایی 9042
4 پیک آدینه ریاضی دوم ابتدایی در اسفند 90 2746
5 آموزش ضرب به روش غیاث الدین جمشید کاشانی 8694
6 پیک ریاضی دوم ابتدایی ( مجموعه سوالات امتحانی ریاضی ) 3240
7 پیک علمی دوم ابتدایی ( مجموعه سوالات کلیه دروس دوم ابتدایی) 6576
8 آموزش جدول ضرب به روش بوجاری 11478
9 آموزش و تمرین ساعت 2692
10 تکالیف امتدادی اول دبستان ( ویژه تابستان 89 ) 1133
11 مجموعه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی 3382
12 پیک علمی آموزشی سوم ابتدایی ( مخصوص مدارس ایران در کشور تونس) 2117
13 پیک علمی سوم دبستان ( مدارس ایران در کشور تونس ) 1633
14 سوالات امتحانی ریاضی چهارگزینه ای سوم ابتدایی 5065
15 تکالیف امتدادی دوم ابتدایی ویژه تابستان 89 1400
16 پیک نوروزی اول ابتدایی در سال 90 1391
17 روشی جدید برای آموزش ضرب به دبستانی ها 4262
18 نرم افزار تکلیف امتدادی اول ابتدایی برای تابستان 90 1472
19 پیک نوروزی چهارم دبستان به همراه تکلیف امتدادی تابستانه 2983
20 کارگاه آموزشی کسرها ( جمع و تفریق و مخرج مشترک گیری ) 6505
21 مجموعه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی مدارس جمهوری اسلامی در دبی 1198
22 الگو ها و جداول سو دو کو اول ابتدایی 1286
23 نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی مجتمع توحید دبی 1310
24 تکلیف ریاضی اول ابتدایی در آذر ماه 90 1485
25 نمونه ای دیگر از سوالات امتحانی ریاضی مستمر اول دبستان 1274
26 نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول دبستان در سال 88 978
27 پیک علمی دوم ابتدایی ( شامل سوالات کلیه دروس ) 1781
28 سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان در سال 87 1786
29 نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ابتدایی 26560
30 نمونه سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان 114840

صفحه 1 از 4