ریاضی دبستان

فیلتر عنوان 

نمایش # 
 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 تکنیک آموزش ضرب به کمک انگشتان دست 10192
2 مجموعه کاملی از پیک های آدینه دوم ابتدایی 7962
3 سوالات امتحان ریاضی سوم ابتدایی 5960
4 پیک آدینه ریاضی دوم ابتدایی در اسفند 90 1802
5 آموزش ضرب به روش غیاث الدین جمشید کاشانی 5874
6 پیک ریاضی دوم ابتدایی ( مجموعه سوالات امتحانی ریاضی ) 2203
7 پیک علمی دوم ابتدایی ( مجموعه سوالات کلیه دروس دوم ابتدایی) 3750
8 آموزش جدول ضرب به روش بوجاری 5242
9 آموزش و تمرین ساعت 1904
10 تکالیف امتدادی اول دبستان ( ویژه تابستان 89 ) 790
11 مجموعه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی 1768
12 پیک علمی آموزشی سوم ابتدایی ( مخصوص مدارس ایران در کشور تونس) 1587
13 پیک علمی سوم دبستان ( مدارس ایران در کشور تونس ) 1132
14 سوالات امتحانی ریاضی چهارگزینه ای سوم ابتدایی 3410
15 تکالیف امتدادی دوم ابتدایی ویژه تابستان 89 1063
16 پیک نوروزی اول ابتدایی در سال 90 1092
17 روشی جدید برای آموزش ضرب به دبستانی ها 3027
18 نرم افزار تکلیف امتدادی اول ابتدایی برای تابستان 90 1208
19 پیک نوروزی چهارم دبستان به همراه تکلیف امتدادی تابستانه 2392
20 کارگاه آموزشی کسرها ( جمع و تفریق و مخرج مشترک گیری ) 4193
21 مجموعه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی مدارس جمهوری اسلامی در دبی 856
22 الگو ها و جداول سو دو کو اول ابتدایی 807
23 نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی مجتمع توحید دبی 947
24 تکلیف ریاضی اول ابتدایی در آذر ماه 90 1014
25 نمونه ای دیگر از سوالات امتحانی ریاضی مستمر اول دبستان 824
26 نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول دبستان در سال 88 676
27 پیک علمی دوم ابتدایی ( شامل سوالات کلیه دروس ) 1354
28 سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان در سال 87 1441
29 نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ابتدایی 8751
30 نمونه سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان 76981

صفحه 1 از 4